LVB (Licht verstandelijke beperking)

Training herkennen van, communiceren, omgaan en begeleiden van mensen met een  Licht Verstandelijke Beperking ( LVB).

Voor mensen met een LVB wordt het steeds moeilijker om mee te doen in de samenleving. Mensen met een LVB hebben problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Aan het uiterlijk is meestal niet te zien dat mensen licht verstandelijk beperkt zijn. Mede hierdoor worden ze overvraagd op school, op het werk en in het alledaagse contact. Er wordt dan meer gevraagd dan ze kunnen of aankunnen. Dit kan leiden tot faalervaringen, frustratie en een negatief zelfbeeld. Deze negatieve gevoelens kunnen zich op hun beurt uiten in opstandig gedrag en andere emotionele en gedragsproblemen. Als gevolg hiervan is de kans groot dat mensen met een LVB afhaken op school. Door het ontbreken van een goede opleiding komen ze vervolgens moeilijk aan het werk. Hun maatschappelijk functioneren wordt hierdoor belemmerd. Armoede en schuldenproblematiek liggen al snel op de loer. Veel problemen zijn te voorkomen als tijdig de juiste behandeling en ondersteuning worden ingezet. Het vroegtijdig herkennen van een LVB is dus belangrijk!

Meer kennis van Licht Verstandelijke Beperkingen geeft meer inzicht in cliënten en hun gedrag. Maar de aandoening alleen bepaalt niet iemands vermogen om te participeren en te werken. Ook persoonlijke factoren en externe factoren spelen daarbij een rol. Deze training helpt uw medewerkers zich een compleet beeld te vormen van het volledige functioneren van cliënten in hun context. Dat leidt tot betere beslissingen en ondersteuning.

Deze training richt zich met name op de basiskennis over de kenmerken van een Licht Verstandelijke Beperking en hoe je deze vervolgens als professional kunt herkennen en mee om kunt gaan. Ook wordt het onderdeel begeleiden naar werk en begeleiding op de werkvloer van een persoon met Licht Verstandelijke Beperking in kaart gebracht

Doel van de training

 • De deelnemers handvatten te geven om hun cliënten effectiever te begeleiden .
 • De deelnemers leren een compleet beeld te vormen van het volledig functioneren van mensen met Licht Verstandelijke Beperking.
 • Het geven van aanwijzingen voor de omgang met je cliënt.
 • Beter communiceren met je cliënt.
 • Meer kennis van mensen met Licht Verstandelijke Beperking en hun gedrag.

Inhoud van de training.

 • Kenmerken Licht Verstandelijke Beperking.
 • Herkennen Licht Verstandelijke Beperking ( signalen).
 • Aanwijzingen voor de omgang met mensen met Licht Verstandelijke Beperking.
 • Communicatie tips ( schriftelijk en mondeling).
 • Sociaal- emotioneel functioneren van mensen met Licht Verstandelijke Beperking
 • Gevolgen voor de cliënt.
 • Mini video, Rollenspel.
 • Toepassen van tips en aanvullende informatie.

Resultaat :

Na afloop van de training:

 • Kent de deelnemer het praktijkdefinitie van een Licht Verstandelijke Beperking;
 • Weet de deelnemer wat een Licht Verstandelijke Beperking is en wat de oorzaken en sociaal-emotionele gevolgen zijn;
 • Kent de deelnemer het belang van het tijdig herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking;
 • Weet de deelnemer hoe hij/zij een Licht Verstandelijke Beperking kan herkennen binnen de verschillende levensgebieden en dit kan toepassen in de praktijk;
 • Weet de deelnemer waarom het lastig is voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving;
 • Beschikt de deelnemer over zowel mondeling als schriftelijke communicatietips voor het communiceren met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en kan de deelnemer dit toepassen in de praktijk.

Kennismaking

Wil je kijken of coaching bij Moving Forward iets voor jou is,  neem dan gerust contact met ons op.
Samen kijken we dan naar de mogelijkheden om jou de juiste aandacht te geven!