Assesment

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met jou, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan. Dit is heel zinvol als je jezelf verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of als je bij een sollicitatie duidelijk wilt aangeven waar je staat en over welke competenties je reeds beschikt.

Laat je werkervaring erkennen bij Moving Forward B.V.

Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met jou, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan. Dit is heel zinvol als je jezelf verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of als je bij een sollicitatie duidelijk wilt aangeven waar je staat en over welke competenties je reeds beschikt.

Melba

Melba is ontwikkeld door de Universiteit van Siegen in opdracht van het “Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung” in Duitsland.
In het Melba systeem worden 29 kenmerken gebruikt, om enerzijds een functie te beschrijven, anderzijds om de capaciteiten van een persoon in beeld te brengen. Hiervoor heeft Melba twee profielen: Een eisenprofiel en een capaciteitenprofiel. Beide profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Een profielvergelijking maakt plaatsing op maat mogelijk; door de beide profielen te combineren is Melba een betrouwbaar en objectief instrument met specifieke mogelijkheden.

Bij arbeids(re)integratie en rehabilitatie zijn niet alleen de arbeidsmogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt, maar is ook inzicht in functie-eisen noodzakelijk om een plaatsing te laten slagen. Melba kan worden ingezet bij arbeids(re)integratie, arbeidstoeleiding, training, selectie van nieuwe werknemers, werkaanpassing, preventie van ziekteverzuim en uitval.

Ida

Het “Instrument ten behoeve van de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden” bestaat uit een veertiental arbeidstoetsen van verschillende moeilijkheidsgraad, die betrekking hebben op de verschillende Melba kenmerken.
De toetsen zijn zorgvuldig omschreven wat betreft instructie en wijze van uitvoering. Met het Melba systeem kunnen de geobserveerde arbeidsvaardigheden vervolgens in beeld gebracht worden.

Het gebruik van IDA is gekoppeld aan het gebruik van Melba. Arbeidsvaardigheden kunnen op vele manieren met behulp van veel verschillende bronnen met Melba vastgelegd worden.
IDA is eventueel een aanvulling op de andere mogelijkheden, omdat het gaat om gestandaardiseerde toetsen die duidelijk verwijzen naar bepaalde Melba-items. Op basis van de vragen die de onderzoeker heeft kunnen de betreffende IDA-toetsen geselecteerd en afgenomen worden.