Afgelopen maand werd in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire, Directie Samenleving en Zorg, afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid ( MOA) een 3 daagse training “Herkennen van en omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking ( LVB)” gegeven. Training werd gegeven aan medewerkers van Krusada, Mangasina di Rei, SZW afd onderstand, Integrale Wijk Aanpak Bonaire en OLB afd MOA.