Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

Gebruikers Licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Jobify te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  • Wijzigen of kopiëren van de materialen
  • Gebruik het materiaal voor commerciële doeleinden, of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel)
  • Een poging tot decompilatie of reverse-engineering van software op de website van Jobify
  • Verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen
  • Breng het materiaal over naar een ander persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server
  • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt
  • En kan op elk gewenst moment door Jobify worden beëindigd.
  • Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie,
  • U moet gedownloade materialen in uw bezit dan vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm

Disclaimer

Het materiaal op de website van Jobify wordt geleverd “zoals het is”. Jobify biedt geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Jobify geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval zullen Jobify of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen,) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Jobify, zelfs als Jobify of een gemachtigde vertegenwoordiger van Jobify mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Revisies en Errata

De materialen die verschijnen op de website van Jobify kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Jobify garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Jobify kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op haar website. Jobify verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

Links

Jobify heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn internetwebsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link houdt geen goedkeuring door Jobify van de site in. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
Jobify kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Jobify wordt beheerst door het recht van de staat New York, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.